malarkey

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet malarkey

malarkey

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till malarkey

Diskussion om ordet malarkey