takeoff

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet takeoff

  • "Ett flygplan från Alaska Airlines fick under en flight mellan Seattle och Los Angeles vända sedan man en kvart efter takeoff hört bankningar från planets bagageutrymme."
  • "Startraketen slukade ungefär 55 ton bränsle per sekund, och hade en tryckkraft motsvarande ungefär 14 Boeing 747-plan vid takeoff."
  • "Sasplanet på väg från Arlanda till Umeå 11.30 fick hastigt avbryta sin takeoff på grund av teknisk fel."

Diskussion om ordet takeoff

takeoff

takeoffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet takeoff har 4 betydelser

  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom luftfart
handel
generell
spel
luftfart

Ordet takeoff inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Ordet takeoff inom generell

a departure; especially of airplanes

the initial ascent of an airplane as it becomes airborne

Ordet takeoff inom spel

Synonymer till takeoff (inom spel)

Möjliga synonymer till takeoff (inom spel)

Ordet takeoff inom luftfart

Synonymer till takeoff (inom luftfart)

Möjliga synonymer till takeoff (inom luftfart)

Diskussion om ordet takeoff