spoof

spoof
spoofed
spoofed
Verb

Översättningar

Synonymer till spoof

Hur används ordet spoof

  • "The students spoofed the teachers"

Ordet spoof har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fiskar
generell
fiskar

Vad betyder spoof inom generell ?

make a spoof of; make fun of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till spoof (inom generell)

Ordet spoof inom fiskar

make a parody of

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till spoof (inom fiskar)

Möjliga synonymer till spoof (inom fiskar)

Diskussion om ordet spoof

spoof

spoofs
Substantiv

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till spoof (inom fiskar)

Diskussion om ordet spoof