skylark

skylarks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet skylark har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom slang
  • Inom generell
fåglar
slang
generell

Ordet skylark inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till skylark (inom fåglar)

Ordet skylark inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet skylark inom generell

brown-speckled European lark noted for singing while hovering at a great height

Diskussion om ordet skylark

  • - 2008-12-04

    Substantivet "skylark" borde kunna översättas med "bekymmerslöshet" eller "dagdriveri" i meningen att inte ta livet på allvar, utan bara nojsa runt. Men detta kanske bara gäller jamaicansk engelska (70-talshiten "Skylarking" med Horace Andy). Har även i en disneyfilm sett översättningen "har vårkänslor" på uttrycket "is skylarking".

skylark

skylark
skylarked
skylarked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till skylark (inom generell)

Hur används ordet skylark

  • "The children were skylarking in the forest"

Ordet skylark har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom generell
fåglar
generell

Ordet skylark inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till skylark (inom fåglar)

Möjliga synonymer till skylark (inom fåglar)

Ordet skylark inom generell

play jokes or romp; play boisterously

Diskussion om ordet skylark