romp

Substantiv

Ordet romp har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Vad betyder romp inom generell, generell ?

Synonymer till romp (inom generell)

Uttryck till romp (inom generell)

Ordet romp inom botanik

Synonymer till romp (inom botanik)

Möjliga synonymer till romp (inom botanik)

Diskussion om ordet romp

  • bafford - 2012-02-06

    stojig lek

romp

romp
romped
romped
Verb

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Ordet romp har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom vardagligt
  • Inom fåglar
norgespec
vardagligt
fåglar

Ordet romp inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet romp inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • rasa  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till romp (inom vardagligt)

Ordet romp inom fåglar

Diskussion om ordet romp