joke

jokes
Substantiv

Översättningar

Ordet joke har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
  • Inom sex
vardagligt
slang
sex

Vad betyder joke inom vardagligt ?

a humorous anecdote or remark

Synonymer till joke (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till joke (inom vardagligt)

Ordet joke inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till joke (inom slang)

Möjliga synonymer till joke (inom slang)

Ordet joke inom sex

Synonymer till joke (inom sex)

Möjliga synonymer till joke (inom sex)

Diskussion om ordet joke

joke

joke
joked
joked
Verb

Översättningar (inom sex)

Synonymer till joke (inom sex)

Hur används ordet joke

  • "He often jokes even when he appears serious"

Vad betyder joke inom fiskar ?

tell a joke; speak humorously act in a funny or teasing way

Möjliga synonymer till joke

Diskussion om ordet joke