antic

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till antic

Hur används ordet antic

  • "Hamlet's assumed antic disposition"

Vad betyder antic inom vardagligt ?

ludicrously odd

Diskussion om ordet antic

antic

antics
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder antic inom slang ?

a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

Möjliga synonymer till antic

Diskussion om ordet antic

antic

Verb

Översättningar

Diskussion om ordet antic