escapade

escapades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet escapade har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom fåglar
botanik
generell
fåglar

Ordet escapade inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till escapade (inom botanik)

Ordet escapade inom generell

Synonymer till escapade (inom generell)

Ordet escapade inom fåglar

any carefree episode

Synonymer till escapade (inom fåglar)

Diskussion om ordet escapade