RAG

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till RAG

Diskussion om ordet RAG

 • - 2009-12-03

  rag = trasa

 • monashund - 2009-12-03

  Gnabbas, Retas.

 • - 2011-04-25

  utsliten

rag

rags
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rag har 6 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom vardagligt, media
 • Inom ungefär, brittisk engelska
 • Inom musik
 • Inom utbildning, brittisk engelska
 • Inom kläder
lingvistik
vardagligt, media
ungefär, brittisk engelska
musik
utbildning, brittisk engelska
kläder

Vad betyder rag inom lingvistik ?

a small piece of cloth

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till rag (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till rag (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet rag inom vardagligt, media

Översättningar (inom vardagligt, media)

Svenska

Synonymer till rag (inom vardagligt, media)

Möjliga synonymer till rag (inom vardagligt, media)

Mindre vanlig betydelse av ordet rag inom ungefär, brittisk engelska

A week at British universities during which side-shows and processions of floats are organized to raise money for charities

Översättningar (inom ungefär, brittisk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet rag inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till rag (inom musik)

Mindre vanlig betydelse av ordet rag inom utbildning, brittisk engelska

A boisterous practical joke (especially by college students)

Översättningar (inom utbildning, brittisk engelska)

Svenska

Ordet rag inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska
 • klut  [ kläder ]

Diskussion om ordet rag

rag

rag
ragged
ragged
Verb

Översättningar (inom kläder)

Hur används ordet rag

 • "The deputy ragged the Prime Minister"

Ordet rag har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom färg
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom utbildning
 • Inom gruvdrift
generell
färg
vanliga uttryck
musik
sport
utbildning
gruvdrift

Ordet rag inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till rag (inom generell)

Ordet rag inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till rag (inom färg)

Möjliga synonymer till rag (inom färg)

Ordet rag inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till rag (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till rag (inom vanliga uttryck)

Ordet rag inom musik

play in ragtime, as of a musical piece

Översättningar (inom musik)

Ordet rag inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till rag (inom sport)

Möjliga synonymer till rag (inom sport)

Ordet rag inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till rag (inom utbildning)

Ordet rag inom gruvdrift

break into lumps before sorting, as of ore

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska
 • mala  [ gruvdrift ]

Möjliga synonymer till rag (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet rag

RAG

Substantiv

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till RAG (inom gruvdrift)

Vad betyder RAG inom förkortning, data ?

Row Address Generator

Diskussion om ordet RAG