exasperate

exasperate
exasperated
exasperated
Verb

Synonymer till exasperate

Ordet exasperate har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom bildligt
allmänt
generell
kemi
bildligt

Ordet exasperate inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till exasperate (inom allmänt)

Ordet exasperate inom generell

Synonymer till exasperate (inom generell)

Ordet exasperate inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till exasperate (inom kemi)

Möjliga synonymer till exasperate (inom kemi)

Ordet exasperate inom bildligt

Synonymer till exasperate (inom bildligt)

Diskussion om ordet exasperate