exacerbate

exacerbate
exacerbated
exacerbated
Verb

Översättningar

Synonymer till exacerbate

Ordet exacerbate har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet exacerbate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till exacerbate (inom bildligt)

Ordet exacerbate inom generell

exasperate or irritate

Synonymer till exacerbate (inom generell)

Uttryck till exacerbate (inom generell)

Diskussion om ordet exacerbate