aggravate

aggravate
aggravated
aggravated
Verb

Synonymer till aggravate

Hur används ordet aggravate

  • "This drug aggravates the pain"

Ordet aggravate har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Ordet aggravate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till aggravate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till aggravate (inom bildligt)

Ordet aggravate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till aggravate (inom bildligt)

Diskussion om ordet aggravate

  • Ransmyr - 2010-02-01

    Värre, förvärrad

  • - 2018-09-02

    ilska