provoke

provoke
provoked
provoked
Verb

Hur används ordet provoke

  • "Her behavior provoked a quarrel between the couple"

Ordet provoke har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom medicin
kemi
bildligt
generell
medicin

Ordet provoke inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till provoke (inom kemi)

Möjliga synonymer till provoke (inom kemi)

Ordet provoke inom bildligt

Synonymer till provoke (inom bildligt)

Möjliga synonymer till provoke (inom bildligt)

Ordet provoke inom generell

call forth

provide the needed stimulus for

Synonymer till provoke (inom generell)

Ordet provoke inom medicin

Synonymer till provoke (inom medicin)

Möjliga synonymer till provoke (inom medicin)

Diskussion om ordet provoke

  • - 2018-09-02

    ilska