ferment

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder ferment inom biologi ?

ett jäsande ämne

Möjliga synonymer till ferment

Relaterat till ferment

lätthet

grund

bubbla

kraftyttring

Diskussion om ordet ferment

  • - 2018-07-21

    sur

ferment

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ferment har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom generell
kemi
teknik
medicin
generell

Ordet ferment inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till ferment (inom kemi)

Ordet ferment inom teknik

a substance capable of bringing about fermentation

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till ferment (inom teknik)

Ordet ferment inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till ferment (inom medicin)

Möjliga synonymer till ferment (inom medicin)

Ordet ferment inom generell

Synonymer till ferment (inom generell)

Diskussion om ordet ferment

ferment

ferment
fermented
fermented
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ferment (inom generell)

Hur används ordet ferment

  • "We ferment the grapes for a very long time to achieve high alcohol content"

Ordet ferment har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom kemi
ålderdomlig
kemi

Vad betyder ferment inom ålderdomlig ?

cause to undergo fermentation

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till ferment (inom ålderdomlig)

Ordet ferment inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till ferment (inom kemi)

Diskussion om ordet ferment