gas

gasen
gaser
gaserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet gas på svenska?

Obestämd singular: gas
Bestämd singular: gasen
Obestämd plural: gaser
Bestämd plural: gaserna

Hur används ordet gas

 • "Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året."
 • "Tillhör företaget Deep Ocean som erbjuder arbeten inom områdena olja och gas men också förnybara energikällor och elförsörjningar via havsledningar."
 • "Det är ryssar som kommer in här i hamnen med olja, virke och gas med båtar i dag, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "Det finns inga ryska spioner som är här och det finns ingen gas i rören."
 • "– Jag kan absolut förstå det resonemanget att det läggs saker i havet som innehåller mer än gas men då är inte problemet att de ligger i Slite eller i Karlshamn utan att de läggs i Östersjön, säger Per-Ola Mattsson."
 • "Nord Stream 2 som nu diskuteras är, 120 mil lång och ska öka kapaciteten från 55 miljarder till 110 miljarder kubikmeter gas."
 • "Rören ska användas till Nord Stream 2-ledningen, som ska transportera gas från Ryssland till Tyskland, och ägs av det ryska energikonsortiet Gazprom."
 • "Polisen i Ronneby misstänker att ungdomar i lägre tonåren i Ronneby börjat ” sniffa ” gas från tändare."
 • "– Då måste det komma till ny gas till det europeiska nätverket och den måste komma någonstans ifrån, säger Lars Grönstedt."
 • "– Den angivna mängden utläckt gas är ganska mycket med tanke på att det är en potent växthusgas."

Vad betyder gas inom fordon ?

Fotograf: Macluskie
ett aggregationstillstånd

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till gas

Relaterat till gas

ljuskälla

gasform

lätthet

halvgenomskinlighet

uppvärmning

medel

tunnhet

bubbla

gas

gases
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet gas

 • "he stepped on the gas"

Ordet gas har 6 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom kemi
 • Inom generell
 • Inom generell
dryck
vardagligt
generell
kemi
generell
generell

Ordet gas inom dryck

Översättningar

Svenska

Synonymer till gas

Möjliga synonymer till gas

Ordet gas inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till gas

Möjliga synonymer till gas

Ordet gas inom generell

the state of matter distinguished from the solid and liquid states by: relatively low density and viscosity; relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature; the ability to diffuse readily; and the spontaneous tendency to become distributed uniformly throughout any container a fluid in the gaseous state having neither independent shape nor volume and being able to expand indefinitely

Översättningar

Svenska

Ordet gas inom kemi

Översättningar

Svenska

Synonymer till gas

Möjliga synonymer till gas

Ordet gas inom generell

Översättningar

Synonymer till gas

Ordet gas inom generell

Översättningar

Synonymer till gas

gas

gas
gasses
gassed
Verb

Översättningar

Hur används ordet gas

 • "The despot gassed the rebellious tribes"

Ordet gas har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom generell
vardagligt
allmänt
generell
generell

Ordet gas inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till gas

Möjliga synonymer till gas

Ordet gas inom allmänt

To fill (a vehicle's fuel tank) with fuel

Översättningar

Möjliga synonymer till gas

Ordet gas inom generell

attack with gas; subject to gas fumes

Översättningar

Ordet gas inom generell

To give a vehicle more fuel in order to accelerate it.

Översättningar