aerodynamik

aerodynamiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder aerodynamik inom fysik ?

Fotograf: Wikipedia
Aerodynamik är en gren av fysiken och beskriver hur luft (och andra gaser) uppför sig när de är i rörelse och hur luften verkar på föremål som befinner sig i rörelse i den. http://sv.wikipedia.org/wiki/Aerodynamik

Relaterat till aerodynamik

gasform

luft

luftström

Diskussion om ordet aerodynamik

  • - 2009-05-19

    COME ON!!! don't you have any humor!!! dude anyone could make tyda a better site than this, xd Im fucking angry at you man...