vätgas

vätgasen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet vätgas

 • "Enligt räddningstjänsten handlar det om en mindre brand som uppstått efter en explosion i en vätgasprocessor för tillverkning av vätgas."
 • "Enkelt förklarat går det ut på att sluta använda kol vid framställning av järn och stål, och istället använda vätgas."
 • "Alla fordon tankas nämligen på vätgas."
 • "Och för att möta industrins allt högre krav på minskade koldioxidutsläpp vid transporter så vill man sluta köra med diesellok och istället använda sig av tåg som drivs på vätgas."
 • "Med vätgas och fossilfri elektriciet."
 • "Och problemen med vindkraft när det inte blåser blir mindre när man gör vätgas, som kan lagras."
 • "Den senaste tidens satsningar på att producera järn och stål med el och vätgas istället för kol har inneburit att Sveriges elbehov kan öka med 50 procent."
 • "Med vätgas i tanken blir det enda utsläppet rent vatten."
 • "Redan nu finns två alternativ till fossilt bränsle : grön vätgas och el som drivmedel."
 • "– Förmodligen kommer grön vätgas bli större."

Vad betyder vätgas inom kemi ?

gas av vätgasmolekyler H2

Möjliga synonymer till vätgas

 • väte [ grundämnen ]

Relaterat till vätgas

gasform

luft

Diskussion om ordet vätgas