flyktighet

flyktigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet flyktighet

  • "Ett annat av Pinters huvudteman är det förflutnas flyktighet och ogripbarhet."
  • "- Jag vill försöka få fram något som har med flyktighet och oro och våldsamhet och hårdhet som finns i den världen som det berättas om, så att man inte hamnar i någon sorts trevlighet och mysighet och allmän underhållning."
  • "Jag arbetar mycket med flyktighet."
  • "– Att det är fullständigt ofarligt kan man inte säga, men PCB har låg flyktighet och sitter det dessutom bundet i fogmassa i en ventilerad lokal har jag svårt att se att det kommer ut mycket i luften och ens något, säger han."
  • "” Genom att korta avstånd mellan då och nu, mellan vi och dem skapar han sammanhang och kontinuitet i en tid av flyktighet ”, står det i motiveringen."
  • "– Jag kan inte se att marknadens flyktighet och nedstängningen av statsapparaten har någon inverkan."
  • "- Jag har svårt att förstå oljeprisernas nyckfulla flyktighet, sade hon."

Översättningar

Möjliga synonymer till flyktighet

Relaterat till flyktighet

gasform

lätthet

hastighet

vankelmod

fördunstning

oviktighet

ouppmärksamhet

överkänslighet

nyck

kortvarighet

obeslutsamhet

ombytlighet