flyktighet

flyktigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet flyktighet

  • "Ett annat av Pinters huvudteman är det förflutnas flyktighet och ogripbarhet."
  • "- Jag vill försöka få fram något som har med flyktighet och oro och våldsamhet och hårdhet som finns i den världen som det berättas om, så att man inte hamnar i någon sorts trevlighet och mysighet och allmän underhållning."
  • "Jag arbetar mycket med flyktighet."
  • "– Att det är fullständigt ofarligt kan man inte säga, men PCB har låg flyktighet och sitter det dessutom bundet i fogmassa i en ventilerad lokal har jag svårt att se att det kommer ut mycket i luften och ens något, säger han."
  • "” Genom att korta avstånd mellan då och nu, mellan vi och dem skapar han sammanhang och kontinuitet i en tid av flyktighet ”, står det i motiveringen."
  • "– Jag kan inte se att marknadens flyktighet och nedstängningen av statsapparaten har någon inverkan."
  • "- Jag har svårt att förstå oljeprisernas nyckfulla flyktighet, sade hon."

Möjliga synonymer till flyktighet

Relaterat till flyktighet

gasform

lätthet

hastighet

vankelmod

fördunstning

oviktighet

ouppmärksamhet

överkänslighet

nyck

kortvarighet

obeslutsamhet

ombytlighet

Diskussion om ordet flyktighet