syrgas

syrgasen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till syrgas

Hur används ordet syrgas

  • "Nu har vi också gett ut en dyksäkerhetsorder att alla ska göra en kontroll av flaskorna precis innan de dyker bara för att vara säker på att man har syrgas, säger Ulf Sjöwall."
  • "Vi har använt syrgas flera gånger då det gett stor effekt, säger han till tidningen."
  • "Hon får behandling med bland annat antibiotika och syrgas, men hur länge de får stanna på sjukhuset vet de inte."
  • "Men trots det tog ambulanspersonalen inte med någon syrgas in i bostaden."
  • "Det dröjde, enligt utredningen, tjugo minuter innan syrgas sattes in och på sjukhuset drabbades mannen av hjärtstopp och avled senare."
  • "Dog efter sen syrgas – ambulanspersonal kritiseras"
  • "Ändå dröjde det tjugo minuter innan ambulanspersonalen gav honom syrgas."
  • "” Efter ett hårt arbete med kompressioner, syrgas och defibrillator fick sjukvårdspersonalen igång soldaten som sedan hämtades av ambulans för vidare vård ”, beskriver Försvarsmakten händelsen i pressmeddelandet."
  • "Efter intensivt arbete med kompressioner, syrgas och defibrillator fick sjukvårdspersonalen från hemvärnet igång Kristers hjärta efter att det slutat slå."
  • "Hon var väldigt sjuk tidigare och det tog hårt på henne när hon fick ligga med syrgas och andningsmaskin hela tiden."

Vad betyder syrgas inom kemi ?

gas av syrgasmolekyler syre|O2

Möjliga synonymer till syrgas

Relaterat till syrgas

gasform

luft

Diskussion om ordet syrgas