syre

syret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till syre

Hur används ordet syre

  • "Stirlingmotorn använder sig av flytande syre i sin förbränning."
  • "Men någon ambulans gavs inte, trots att pojken hade låg nivå av syre i blodet."
  • "När fönsterrutor går söder och syre kommer in blir det kraftigt, säger Torbjörn Svensson, räddningsledare."
  • "Det här är inget giftigt material utan sådant som på sikt förbrukar syre när det förmultnar."
  • "Ett ovanligt stort inflöde av vatten från Öresund och Bälten under december och januari har lett till högre halter av syre och salt ända upp till Gotland, visar SMHI:s mätningar."
  • "Ny forskning om syre i blodet"
  • "Tar man upp något som är 500 år gammalt i syre förstörs det, och konservering är väldigt kostsamt, säger Marcus Sandekjer."
  • "Om de krockar med syre blir ljuset grönt, och om det är kväve blir det blått."
  • "Johan Szymanski tror att det kan röra sig om en lägereld eller något liknande som pyrt sedan i somras och nu fått syre."
  • "– Man får upp pulsen då blir blodcirkulationen och det kommer mer syre till hjärnan."

Vad betyder syre inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
grundämne med atomnummer 8, kemiskt tecken O, atomvikt 15.999, smältpunkt -218.4 grader, kokpunkt -183 grader.Upptäckt år 1774 av C.W. Scheele

Möjliga synonymer till syre

Relaterat till syre

gasform

luft

Diskussion om ordet syre