väte

vätet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

väte är del av

Synonymer till väte

Hur används ordet väte

  • "När bakteriefloran i tarmen bryter ned svavelföreningar bildas restprodukten svavelväte, en kemisk förening mellan svavel och väte som i stora mängder är giftig ( och luktar illa!"
  • "Analysen av stenen, som hittades i det som tros vara en uråldrig flodbädd, visar att den innehåller mineraler bestående av väte, kol och syre – med andra ord förutsättningar för liv, uppgav den amerikanska rymdstyrelsen Nasa på tisdagen."
  • "Att fylla en tank med flytande syrgas, syre och väte under åskväder är för riskfyllt enligt Nasa."
  • "Genom att senare föra samman syre och väte i en bränslecell skapas elektri- citet som t.ex. kan försörja ett hus."
  • "I stället används koldiooxid tillsam- mans med alkohol och väte och bildar en kolhydratbas i en kemisk syntes."
  • "Grovt förenklat tas syret bort och massor av kol och väte tillsätts."
  • "Men etanolproduktionen släpper ut koldiooxidet i atmosfären, medan den nya metoden i stället använder den tillsammans med alkohol och väte som bildar en kolhydratbas i en kemisk syntes."
  • "Det handlar om ämnet tritium, som är en isotop av grundämnet väte."
  • "SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall vill till exempel starta ett stort forskningsprojekt om att på sikt få fram helt ny teknik och mer klimatvänlig stålframställning med väte istället för kol."
  • "Koks och kol som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkling kommer bytas ut mot väte."

Vad betyder väte inom kemi, grundämnen ?

Väte eller hydrogen, grundämne med atomnummer 1, kemiskt tecken H, atomvikt 1.008, smältpunkt -259.14, kokpunkt -252.8.Upptäckt år 1766 av H.Cavendish http://sv.wikipedia.org/wiki/Hydrogen

Möjliga synonymer till väte

Relaterat till väte

gasform

vätska

luft

Diskussion om ordet väte