löslighet

lösligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder löslighet inom generell ?

förmåga att bilda en homogen blandning (lösning)

Möjliga synonymer till löslighet

Relaterat till löslighet

upplösning

betydelselöshet

övergång

vätska

splittring

mångordighet

smältning

oriktighet

mjukhet

hållningslöshet

avbrott

brist på sammanhang