oklarhet

oklarheten
oklarheter
oklarheterna
Substantiv [n]

Synonymer till oklarhet

Hur böjs ordet oklarhet på svenska?

Obestämd singular: oklarhet
Bestämd singular: oklarheten
Obestämd plural: oklarheter
Bestämd plural: oklarheterna

Hur används ordet oklarhet

 • "Tingsrätten konstaterar dock att det råder oklarhet i hur rutinerna för åtgärderna ser ut på den berörda polisstationen och friar därför."
 • "I Ludvika säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Maj-Britt Bertholdsson att det råder oklarhet kring om det krävs legitimerad personal för att utföra testerna."
 • "Sedan dess har det rått oklarhet kring hur regeringen tänker gå vidare för att tackla hushållens höga skuldsättning."
 • "Vad gäller kniven som användes finns en oklarhet."
 • "Anledningen till regeln är att det inte får råda oklarhet kring vem som har det yttersta ansvaret på skolan"
 • "” Den oklarhet som uppstått om Liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig."
 • "Ingen oklarhet"
 • "- Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer, och det bör inte råda någon oklarhet om Sveriges position, sade han till TT."
 • "Det finns en oklarhet i hoten som säkert är medveten, men det gör det obehagligt, säger Jesper Bengtsson."
 • "” En oklarhet som säkert medveten ”"
 • "Tingsrätten konstaterar dock att det råder oklarhet i hur rutinerna för åtgärderna ser ut på den berörda polisstationen och friar därför."
 • "I Ludvika säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Maj-Britt Bertholdsson att det råder oklarhet kring om det krävs legitimerad personal för att utföra testerna."
 • "Sedan dess har det rått oklarhet kring hur regeringen tänker gå vidare för att tackla hushållens höga skuldsättning."
 • "Vad gäller kniven som användes finns en oklarhet."
 • "Anledningen till regeln är att det inte får råda oklarhet kring vem som har det yttersta ansvaret på skolan"
 • "” Den oklarhet som uppstått om Liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig."
 • "Ingen oklarhet"
 • "- Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer, och det bör inte råda någon oklarhet om Sveriges position, sade han till TT."
 • "Det finns en oklarhet i hoten som säkert är medveten, men det gör det obehagligt, säger Jesper Bengtsson."
 • "” En oklarhet som säkert medveten ”"

Vad betyder oklarhet inom generell ?

egenskapen att vara oklar

Relaterat till oklarhet

betydelselöshet

halvgenomskinlighet

dunkel

osynlighet

vanprydnad

okunnighet

ljudlöshet

ovisshet

obegriplighet

tankefel

skugga

sammanblandning

otydlighet

Diskussion om ordet oklarhet

oklarhet

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet oklarhet

 • "Tingsrätten konstaterar dock att det råder oklarhet i hur rutinerna för åtgärderna ser ut på den berörda polisstationen och friar därför."
 • "I Ludvika säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Maj-Britt Bertholdsson att det råder oklarhet kring om det krävs legitimerad personal för att utföra testerna."
 • "Sedan dess har det rått oklarhet kring hur regeringen tänker gå vidare för att tackla hushållens höga skuldsättning."
 • "Vad gäller kniven som användes finns en oklarhet."
 • "Anledningen till regeln är att det inte får råda oklarhet kring vem som har det yttersta ansvaret på skolan"
 • "” Den oklarhet som uppstått om Liberalernas position i regeringsfrågan är olycklig."
 • "Ingen oklarhet"
 • "- Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer, och det bör inte råda någon oklarhet om Sveriges position, sade han till TT."
 • "Det finns en oklarhet i hoten som säkert är medveten, men det gör det obehagligt, säger Jesper Bengtsson."
 • "” En oklarhet som säkert medveten ”"

Vad betyder oklarhet inom generell ?

egenskapen att vara oklar

Möjliga synonymer till oklarhet

Diskussion om ordet oklarhet