decrescendo

decrescendot
decrescendon
decrescendona
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet decrescendo på svenska?

Obestämd singular: decrescendo
Bestämd singular: decrescendot
Obestämd plural: decrescendon
Bestämd plural: decrescendona

Vad betyder decrescendo inom musik ?

avtagande tonstyrka

Möjliga synonymer till decrescendo

Diskussion om ordet decrescendo

decrescendo

Adverb

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till decrescendo

Relaterat till decrescendo

musik

Diskussion om ordet decrescendo

decrescendo

decrescendos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder decrescendo inom musik ?

(music) a gradual decrease in loudness

Diskussion om ordet decrescendo

decrescendo

Verb

Hur används ordet decrescendo

  • "The music decrescendoes here"

Vad betyder decrescendo inom generell ?

grow quieter, of sound

Diskussion om ordet decrescendo

decrescendo

Adjektiv

Vad betyder decrescendo inom generell ?

gradually decreasing in volume

Diskussion om ordet decrescendo