muck

mucken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet muck

 • "Johan Enander ska snart slussas ut från behandlingshemmet och har redan klart med jobb efter muck."
 • "Men nu verkar det alltså som bröllopet gör att det trots allt blir muck senare."
 • "Eksjö – Prinsessbröllop försenar muck"
 • "De värnpliktiga i Eksjö kan räkna med senare muck än tänkt."
 • "Vårda skor, bära ryggsäck, ligga i tält – och sedan muck!"
 • "Många minnen kan återupplevas på utställningen – till exempel pröva på att mönstra, vårda skor, släpa ryggsäckar, ligga i tält, fira muck och mycket mer."
 • "Och även om det blir ja är det inte säkert att tillräckligt många värnpliktiga är beredda att stanna kvar efter muck."
 • "Filmen spelades in i samband med muck."
 • "Av 137 som började utbildningen var 124 kvar till muck."

Vad betyder muck inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
Muckarnamnskylt tillverkad inför utryckningen från värnpliktsutbildningen 1998/1999 vid Värmlandsbrigaden (IB 2) i Kristinehamn. Muck (av romanis mukk, ”fri”, av prakrits mukka, ”frisläppt”; besläktat med sanskrits moksha) är det tillfälle när man blir fri från obligatorisk tjänst eller internering (fängelse, militärtjänst eller liknande). Den allmänt spridda förklaringen att det skulle vara en förkortning för militär utryckning civila kläder är en efterkonstruktion https://sv.wikipedia.org/wiki/Muck

Möjliga synonymer till muck

Diskussion om ordet muck

 • - 2010-04-14

  lasta ut (i gruva, i ort)

muck

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet muck har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet muck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till muck (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till muck (inom vardagligt)

Ordet muck inom generell

Synonymer till muck (inom generell)

Diskussion om ordet muck

muck

muck
mucked
mucked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till muck (inom generell)

Hur används ordet muck

 • "The child mucked up his shirt while playing ball in the garden"

Ordet muck har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet muck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till muck (inom vardagligt)

Ordet muck inom generell

remove muck, clear away muck, as in a mine

(inom generell)

Synonymer till muck (inom generell)

Diskussion om ordet muck