dung

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dung inom poetisk ?

dynga, gödsel

Översättningar

Möjliga synonymer till dung

  • lund [ poetisk ]

dung

dung
dunged
dunged
Verb

Översättningar

Hur används ordet dung

  • "you must dung the land"

Ordet dung har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom generell
bildligt
generell
generell

Ordet dung inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till dung

Ordet dung inom generell

fertilize or dress with dung

Ordet dung inom generell

defecate, used of an animal

dung

dungs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till dung

Möjliga synonymer till dung