dung

(-)(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dung inom poetisk ?

dynga, gödsel

Möjliga synonymer till dung

  • lund [ poetisk ]

Diskussion om ordet dung

dung

dung
dunged
dunged
Verb

Översättningar

Hur används ordet dung

  • "you must dung the land"

Ordet dung har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet dung inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dung (inom bildligt)

Ordet dung inom generell

fertilize or dress with dung

defecate, used of an animal

Diskussion om ordet dung

dung

dungs
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till dung (inom generell)

Möjliga synonymer till dung

Diskussion om ordet dung