bebung

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder bebung inom musik ?

vibrato-effekt på klavikord

Översättningar

Engelska

bebung

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder bebung inom musik ?

vibrato-effekt på klavikord

Översättningar

Svenska