junk

junk
junked
junked
Verb

Översättningar

Synonymer till junk

Hur används ordet junk

  • "junk an old car"

Möjliga synonymer till junk

Diskussion om ordet junk

junk

junks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet junk har 6 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang
  • Inom sjöfart
  • Inom sjöfart
  • Inom geologi
  • Inom däggdjur
vardagligt
slang
sjöfart
sjöfart
geologi
däggdjur

Ordet junk inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till junk (inom vardagligt)

Ordet junk inom slang

särskilt heroin

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till junk (inom slang)

Ordet junk inom sjöfart

Ordet junk inom sjöfart

kinesiskt segelfartyg

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet junk inom geologi

Synonymer till junk (inom geologi)

Möjliga synonymer till junk (inom geologi)

  • clay [ archaic ]

Ordet junk inom däggdjur

Synonymer till junk (inom däggdjur)

Diskussion om ordet junk

Junk

Substantiv

Synonymer till Junk (inom däggdjur)

  • JNK [ förkortning, data ]

Vad betyder Junk inom data ?

filändelse

Diskussion om ordet Junk