tawdry

Substantiv

Översättningar

tawdry

tawdrier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tawdry

  • "tawdry ornaments"

Ordet tawdry har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom fotografi
  • Inom textil
meteorologi
fotografi
textil

Ordet tawdry inom meteorologi

Översättningar

Möjliga synonymer till tawdry

Ordet tawdry inom fotografi

Översättningar

Synonymer till tawdry

Möjliga synonymer till tawdry

Ordet tawdry inom textil

Synonymer till tawdry