vulgar

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet vulgar

 • "a vulgar and objectionable person"
 • "the vulgar tongue of the masses"
 • "full of language so vulgar it should have been edited"
 • "a vulgar gesture"
 • "the vulgar display of the newly rich"
 • "appealing to the vulgar taste for violence"
 • "She looks so vulgar!"
 • "the technical and vulgar names for an animal species"

Ordet vulgar har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom militärväsen
 • Inom botanik
 • Inom generell
allmänt
ALLMÄNT
militärväsen
botanik
generell

Ordet vulgar inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till vulgar

Möjliga synonymer till vulgar

Ordet vulgar inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till vulgar

Möjliga synonymer till vulgar

Ordet vulgar inom botanik

Översättningar

Svenska

Synonymer till vulgar

Möjliga synonymer till vulgar

Ordet vulgar inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till vulgar