coarse

coarser
coarsest
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet coarse

  • "a coarse weave"
  • "coarse sand"
  • "he had coarse manners but a first-rate mind"
  • "of what coarse metal ye are molded - Shakespeare"
  • "coarse language"

Ordet coarse har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom botanik
allmänt
sport
ALLMÄNT
botanik

Vad betyder coarse inom allmänt ?

of texture; large-grained or rough to the touch

Översättningar

Svenska
  • grov  [ bildligt ]

Möjliga synonymer till coarse

Ordet coarse inom sport

lacking refinement or cultivation or taste

Översättningar

Synonymer till coarse

Möjliga synonymer till coarse

Ordet coarse inom ALLMÄNT

of low or inferior quality or value

Översättningar

Svenska

Synonymer till coarse

Möjliga synonymer till coarse

Ordet coarse inom botanik

conspicuously and tastelessly indecent

Översättningar

Synonymer till coarse

Möjliga synonymer till coarse