tacky

tackier
Adjektiv

Synonymer till tacky

Hur används ordet tacky

  • "tacky varnish"

Ordet tacky har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom fotografi
allmänt
generell
fotografi

Ordet tacky inom generell

(of a glutinous liquid such as paint) not completely dried and slightly sticky to the touch

Ordet tacky inom fotografi

Synonymer till tacky (inom fotografi)

Diskussion om ordet tacky