run-down

run-downs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet run-down har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom sport
sjöfart
sport

Ordet run-down inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till run-down (inom sjöfart)

Ordet run-down inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet run-down

run-down

Adjektiv

Översättningar (inom sport)

Synonymer till run-down (inom sport)

Hur används ordet run-down

  • "a run-down watch"
  • "The run-down cottage in western Scotland"

Ordet run-down har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom allmänt
generell
vardagligt
allmänt

Ordet run-down inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till run-down (inom generell)

Möjliga synonymer till run-down (inom generell)

Ordet run-down inom vardagligt

having the spring unwound

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till run-down (inom vardagligt)

Ordet run-down inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till run-down (inom allmänt)

Diskussion om ordet run-down