spent

Adjektiv

Översättningar

Ordet spent har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet spent inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till spent (inom musik)

Möjliga synonymer till spent (inom musik)

Ordet spent inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till spent (inom generell)

Möjliga synonymer till spent (inom generell)

Diskussion om ordet spent

spend

spend
spent
spent
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till spend (inom generell)

Hur används ordet spend

  • "spend money"
  • "I spend my pocket money in two days"

Ordet spend har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom mat
sport
mat

Vad betyder spend inom sport ?

pass in a specific way; as of time

Översättningar (inom sport)

Synonymer till spend (inom sport)

Möjliga synonymer till spend (inom sport)

Ordet spend inom mat

pay out spend completely

Översättningar (inom mat)

Synonymer till spend (inom mat)

Diskussion om ordet spend