förbruka

förbrukar
förbrukade
förbrukat
Verb

Synonymer till förbruka

Hur böjs ordet förbruka på svenska?

Presens: förbrukar
Preteritum: förbrukade
Supinum: förbrukat

Hur används ordet förbruka

  • "Det här är en naturresurs som man nu tänker förbruka, menar Sylve Rolandsson."
  • "Samtidigt drabbar bomullsodlingen och klädindustrin miljön hårt genom att förbruka stora mängder vatten, kemikalier och energi."
  • "– Jag skulle tro att om du har elvärme så kommer du att förbruka kanske 30 till 40 procent mer för värmen, men om du har fjärrvärme så drabbas du inte av det här på samma sätt."
  • "Dessa hangarer med långa och höga rader av blinkande, värmealstrande hårdvara som kräver avkylning, uppskattas idag förbruka 1-2 procent av den globala elproduktionen."
  • "Därigenom har mannen kunnat förbruka elkraft utan att han haft rätt till det och utan att betala för det."
  • "- Vi har gjort ett överslag och vi skulle kanske förbruka en halv miljon liter diesel mer på att förändra hamnarna och det är ju inte bra för miljön, säger Olle Larsson, VD för Fiskarheden Trävaru."
  • "– Samtidigt krävs att hela samhället hittar nya lösningar och att vi invånare lär oss att förbruka mindre vatten i vardagen, säger han."
  • "Vattnet kan sedan användas av industrin i stället för att förbruka dricksvatten."
  • "Jag tror att det är ytterst få som kommer förbruka sina gånger på tolv besök."
  • "Däremot får vi räkna med att vi måste ändra vårt sätt att förbruka el när större andelen av produktionen kommer att hänga på vindkraft."

Vad betyder förbruka inom geologi ?

använda något så att mängden eller tillgängligheten för detta minskar

Relaterat till förbruka

verksamhet

förbrukning

förstörelse

slöseri

förlust

tomrum

Diskussion om ordet förbruka