gestalta

gestaltar
gestaltade
gestaltat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gestalta på svenska?

Presens: gestaltar
Preteritum: gestaltade
Supinum: gestaltat

Hur används ordet gestalta

 • "Den historiska distans Silei så effektivt minskar genom att låta ett ögonvittne gestalta det livsavgörande ögonblicket blir i stället betonad i det visuella återskapandet."
 • "Den historiska distans Silei så effektivt minskar genom att låta ett ögonvittne gestalta det livsavgörande ögonblicket blir i stället betonad i det visuella återskapandet."
 • "Det är värdefullt att den unga publiken får se sin egen generation gestalta livsloppet."
 • "Det är värdefullt att den unga publiken får se sin egen generation gestalta livsloppet."
 • "Den slutar i en cliffhanger och öppnar på så vis för en dystopisk bokserie där Sofia Nordins skarpa förmåga att gestalta ensamhet, sociala hierarkier och mänsklig mognad gissningsvis kommer att skörda både priser och lidelsefulla läsare."
 • "Koreografen och kompaniets ledare, Susanna Zacharoff, låter sex dansare gestalta några människor som möts där."
 • "Den slutar i en cliffhanger och öppnar på så vis för en dystopisk bokserie där Sofia Nordins skarpa förmåga att gestalta ensamhet, sociala hierarkier och mänsklig mognad gissningsvis kommer att skörda både priser och lidelsefulla läsare. ”"
 • "Visst är det fantastiskt att få gestalta en så välkänd figur, så etablerad hos folk."
 • "Och hon gör det genom att insiktsfullt gestalta frestelsen och faran med att förvandlas från subjekt till betraktare av det egna livet."
 • "Även om det idag på de allra flesta håll finns kloka och eftertänksamma utgivare som inte är beredda att kohandla med pressetiken är det inte givet hur framtiden kommer att gestalta sig."
 • "Många vill komma åt den konstnärliga kreativiteten, förmågan att gestalta, skapa nya bilder, tänka fritt och ” utanför boxen ”."
 • "Till skillnad från vad många ansåg då var Göran Brodin inte en förvirrad lokalpolitiker utan en stor visionär för hur den svenska skolan skulle komma att gestalta sig."

Ordet gestalta har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
musik
generell

Vad betyder gestalta inom musik ?

ge form åt, utforma; personifiera

Översättningar (inom musik)

Synonymer till gestalta (inom musik)

Relaterat till gestalta (inom musik)

verksamhet

planmässighet

förberedelse

reglering

form

skulptur

alstring

Ordet gestalta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gestalta (inom generell)

Diskussion om ordet gestalta

 • ribeirobr263 - 2010-08-28

  synonymer: framställa, levandegöra