uppföra

uppför
uppförde
uppfört
Verb

Hur böjs ordet uppföra på svenska?

Presens: uppför
Preteritum: uppförde
Supinum: uppfört

Hur används ordet uppföra

 • "Föreningen ville uppföra en ny samlingslokal på den tomt där sedan lång tid tillbaka stod en fallfärdig byggnad."
 • "Thomas Johansson berättar att förvaltningschefen hade ett samtal med den aktuelle chefen om hur man som chef i Karlskrona kommun ska uppföra sig i olika situationer."
 • "– Här jobbar vi stenhårt för att införa krav på yrkesbevis för att få uppföra ställningar, säger han."
 • "Vi har svårt att säga nej till att uppföra det här när det finns en detaljplan som säger att man kan göra den här byggnationen, säger Pär Ridderby."
 • "Det handlar både om rivningen av befintliga byggnader - “ gamla posthuset ” - och om att uppföra ett nytt, högt kulturhus så nära Fredrikskyrkan."
 • "Vi räknar med att kunna uppföra en ny byggnad så småningom, säger Lars Karlsson."
 • "Arbetet med att uppföra den nya förskolan inleddes i februari och beräknas vara klar våren 2012."
 • "Det var i somras som kvinnan lämnade in en ansökan till byggnadsnämden om att få uppföra ett mindre stuga på gården."
 • "– Det handlar om hur man ska uppföra sig i dagens samhälle."
 • "Byggnaderna som man nu vill uppföra ska gå i samma stil som de befintliga som en gång utgjorde skärgårdshemmandet på ön."

Ordet uppföra har 5 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom bildligt
 • Inom teater
byggnadskonst
generell
musik
bildligt
teater

Ordet uppföra inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till uppföra (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till uppföra (inom byggnadskonst)

Ordet uppföra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till uppföra (inom generell)

Möjliga synonymer till uppföra (inom generell)

Ordet uppföra inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till uppföra (inom musik)

Ordet uppföra inom bildligt

Möjliga synonymer till uppföra (inom bildligt)

Ordet uppföra inom teater

Diskussion om ordet uppföra