buildup

buildup
builduped
builduped
Verb

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet buildup

buildup

buildups
Substantiv

Översättningar

Ordet buildup har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom media
  • Inom trafik
  • Inom zoologi
ekonomi
media
trafik
zoologi

Vad betyder buildup inom ekonomi ?

the act of building up an accumulation

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till buildup (inom ekonomi)

Ordet buildup inom media

Ordet buildup inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Möjliga synonymer till buildup (inom trafik)

Ordet buildup inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till buildup (inom zoologi)

Diskussion om ordet buildup