empanel

empanel
empanelled
empanelled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till empanel

Ordet empanel har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom konst
juridik
generell
konst

Ordet empanel inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till empanel (inom juridik)

Ordet empanel inom generell

enter into a list of prospective jurors

Synonymer till empanel (inom generell)

Ordet empanel inom konst

select from a list, as of prospective jurors

Synonymer till empanel (inom konst)

Diskussion om ordet empanel