preparation

preparationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet preparation

 • "Utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ."
 • "– This was probably due to the crime classification regarding war equipment and the suspicions of preparation to spread poison, a source says to the"
 • "The man, who is a postgraduate student at Uppsala University, was arrested by local police and is a suspect of blackmail and preparation to spread poison."

Vad betyder preparation inom generell ?

förberedelse; handlingen att göra något färdigt i förväg

Diskussion om ordet preparation

 • - 2009-03-20

  Förberedelse

preparation

preparations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet preparation har 6 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom mat
 • Inom utbildning
 • Inom kemi
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
zoologi
mat
utbildning
kemi
generell
lingvistik

Vanligast betydelse av ordet preparation inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till preparation (inom zoologi)

Möjliga synonymer till preparation (inom zoologi)

Ordet preparation inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till preparation (inom mat)

Möjliga synonymer till preparation (inom mat)

Ordet preparation inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till preparation (inom utbildning)

Möjliga synonymer till preparation (inom utbildning)

Ordet preparation inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till preparation (inom kemi)

Ordet preparation inom generell

the activity of preparing

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Ordet preparation inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till preparation (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till preparation (inom lingvistik)

Diskussion om ordet preparation