anordning

anordningen
anordningar
anordningarna
Substantiv [n]

Synonymer till anordning

Hur böjs ordet anordning på svenska?

Obestämd singular: anordning
Bestämd singular: anordningen
Obestämd plural: anordningar
Bestämd plural: anordningarna

Hur används ordet anordning

 • "Det är en anordning för att lyfta tunga laster"
 • "Enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser ska den person som har arbetsmiljöansvaret på jobbet låta göra en riskbedömning innan en trycksatt anordning används, arbetet ska också planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår."
 • "Under en inspektion på arbetsplatsen i Jämjö utanför Karlskrona den 6 juli uppmärksammade Arbetsmiljöverket att företaget använde en besiktningspliktig “ trycksatt anordning ” utan att den genomgått en grundlig besiktning."
 • "En trycksatt anordning kan exempelvis vara luftbehållare, tryckluftskompressorer eller gasoltankar."
 • "” När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken."
 • "Grillning är dock tillåtet i en anordning som är konstruerad på ett sådant sätt att elden inte riskerar sprida sig."
 • "Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning."
 • "Det är en liten anordning som gör det möjligt att hålla kontakten med anhöriga."
 • "Mannen hade hängt sig i en anordning på toalettdörren i cellen."
 • "Från företaget Cashguard hälsar man att det var i själva hissanordningen som kvinnan fastnade – en anordning som används när Cashguards sedelväxlare töms."
 • "Åklagaren Ludmila Pronko : ” Det är en mindre anordning, inte en stor bomb ”"
 • "Enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser ska den person som har arbetsmiljöansvaret på jobbet låta göra en riskbedömning innan en trycksatt anordning används, arbetet ska också planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår."
 • "Under en inspektion på arbetsplatsen i Jämjö utanför Karlskrona den 6 juli uppmärksammade Arbetsmiljöverket att företaget använde en besiktningspliktig “ trycksatt anordning ” utan att den genomgått en grundlig besiktning."
 • "En trycksatt anordning kan exempelvis vara luftbehållare, tryckluftskompressorer eller gasoltankar."
 • "” När eldningsförbud råder är det på tomt endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken."
 • "Grillning är dock tillåtet i en anordning som är konstruerad på ett sådant sätt att elden inte riskerar sprida sig."
 • "Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning."
 • "Det är en liten anordning som gör det möjligt att hålla kontakten med anhöriga."
 • "Mannen hade hängt sig i en anordning på toalettdörren i cellen."
 • "Från företaget Cashguard hälsar man att det var i själva hissanordningen som kvinnan fastnade – en anordning som används när Cashguards sedelväxlare töms."
 • "Åklagaren Ludmila Pronko : ” Det är en mindre anordning, inte en stor bomb ”"

Vad betyder anordning inom ALLMÄNT ?

apparat, instrument

Relaterat till anordning

planmässighet

förberedelse

förutbestämmelse

sammanhang

ordning

verksamhet

befallning

reglering

Diskussion om ordet anordning