ordning

ordningen
ordningar
ordningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet ordning på svenska?

Obestämd singular: ordning
Bestämd singular: ordningen
Obestämd plural: ordningar
Bestämd plural: ordningarna

Hur används ordet ordning

 • "Gudomlig ordning"

Ordet ordning har 10 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom biologi
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom sport
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom internet
 • Inom musik
 • Inom religion
ALLMÄNT
biologi
mat
vardagligt
sport
bildligt
generell
internet
musik
religion

Vad betyder ordning inom ALLMÄNT ?

regelbundet inbördes förhållande mellan olika föremål, personer, händelser eller mer abstrakta företeelser

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till ordning (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till ordning (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet ordning inom biologi

taxonomiska grupper

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till ordning (inom biologi)

Möjliga synonymer till ordning (inom biologi)

Relaterat till ordning (inom biologi)

biologi

Vanlig betydelse av ordet ordning inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till ordning (inom mat)

Möjliga synonymer till ordning (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet ordning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ordning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till ordning (inom vardagligt)

Ordet ordning inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till ordning (inom sport)

Möjliga synonymer till ordning (inom sport)

Ordet ordning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ordning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ordning (inom bildligt)

Ordet ordning inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ordning (inom generell)

Uttryck till ordning (inom generell)

Möjliga synonymer till ordning (inom generell)

Möjliga synonymer till ordning (inom generell)

Ordet ordning inom internet

Översättningar (inom internet)

Synonymer till ordning (inom internet)

Möjliga synonymer till ordning (inom internet)

Ordet ordning inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till ordning (inom musik)

Möjliga synonymer till ordning (inom musik)

Ordet ordning inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet ordning

 • - 2015-11-21

  tedde

 • - 2015-11-21

  tedde