organisering

organiseringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till organisering

Hur används ordet organisering

  • "Den amerikanska nationalekonomen och statsvetaren Elinor Ostrom fick priset 2009 ” för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter ”."
  • "2009 prisades hon för sin analys av ekonomisk organisering."
  • "– Vi har en hypotes om att det kan ha att göra med vardagslivets organisering och bostadsmarknaden."
  • "Socialtjänstens organisering och kapacitet, graden av samverkan med andra myndigheter / verksamheter samt graden av tillgänglighet gentemot allmänheten är viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av anmälningar, enligt Region Gävleborg."
  • "Brandmännen har också fått svara på om de tror att brister i kommunikation, utrustning eller organisering, påverkade hur mycket bränderna spred sig."
  • "I beslut som meddelades den 26 september konstaterades att skolan har brister på en rad punkter : undervisning och lärande, särskilt stöd, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen, organisering av utbildningen, erbjudande av utbildning samt omfattning och resurstillgång."
  • "Bidraget ska hjälpa till att bygga en struktur inom den kommunala förvaltningen för av regeringen sex utpekade områden : utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering."
  • "Bidraget ska enligt regeringen användas till att följa strategin för romsk inkludering inom utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering."
  • "– Förhoppningsvis har man lärt sig något och förberett sig med skyddsutrustning och organisering, säger hon."
  • "I utredningen beskrivs Perstorps kommuns hantering som bristfällig – bland annat med otydlig organisering, bristande riktlinjer och hög arbetsbelastning."

Möjliga synonymer till organisering

Relaterat till organisering

organisering

Diskussion om ordet organisering