organism

organismen
organismer
organismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till organism

Hur böjs ordet organism på svenska?

Obestämd singular: organism
Bestämd singular: organismen
Obestämd plural: organismer
Bestämd plural: organismerna

Hur används ordet organism

 • "Till sist hamnar den i någon organism, antingen en fisk eller en människa, och får negativa konsekvenser, säger Gergely Simon, giftexpert på Greenpeace Östeuropakontor till Svenska Dagbladet."
 • "– Lut är farligt för den organism som kommer i direkt kontakt med det."
 • "Det kan låta lite övermaga, men vi är en typ av organism och fåglar är en annan typ."
 • "Mikrobiologer vid Oregons delstatsuniversitet i USA har upptäckt en unik organism som kan överleva utan syre."
 • "Virus har inget eget ” medvetande ” såsom vi tänker kring medvetande, och är per definition ingen levande organism."
 • "Är det en levande organism?"
 • "Så, på så vis kan man ändå säga att virus förhåller sig till evolutionslagarna ( survival of the fittest ), trots att det inte är en levande organism per definition."
 • "Virus är egentligen ingen levande organism eftersom virus inte kan föröka sig på egen hand."
 • "Virus är som jag förstår ingen levande organism."
 • "Virus är ingen levande organism, eftersom virus inte kan föröka sig på egen hand."

Vad betyder organism inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
en levande varelse, med en eller flera celler, vilken är uppbyggd på ett sådant sätt att den kan leva ett självständigt liv, samt har förmågan att föröka sig; exempel på organismer är mikroorganismer, svampar, växter och djur

Möjliga synonymer till organism

Möjliga synonymer till organism

Relaterat till organism

struktur

biologi

organisering

hopsmältning

Diskussion om ordet organism

organism

organisms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet organism har 2 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom generell
biologi
generell

Ordet organism inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Möjliga synonymer till organism (inom biologi)

 • zoon [ biology ]

Ordet organism inom generell

a system considered analogous in structure or function to a living body: "the social organism"

Synonymer till organism (inom generell)

Diskussion om ordet organism