cellkärna

cellkärnan
cellkärnor
cellkärnorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

cellkärna är del av

Hur böjs ordet cellkärna på svenska?

Obestämd singular: cellkärna
Bestämd singular: cellkärnan
Obestämd plural: cellkärnor
Bestämd plural: cellkärnorna

Hur används ordet cellkärna

 • "Begreppet mänskligt embryo avser varje mänsklig äggcell från det att den befruktas, varje obefruktad mänsklig äggcell i vilken en cellkärna från en mogen mänsklig cell har transplanterats och varje obefruktad mänsklig äggcell som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom partenogenes. eur-lex.europa.eu"
 • "Det som underhuset nu beslutat, är alltså att man får inympa mänsklig cellkärna i ett annat däggdjurs äggcell för att försöka skapa embryon."
 • "Nu har man för första gången lyckats konstruera arvsmassa från en jästsvamp, som till skillnad från bakterier har en cellkärna, precis som vi människor."
 • "Äggcellen som fått sin cellkärna utbytt växte under några dagar till en blastocyst."
 • "Svampen är, precis som vi, en eukaryot organism, vilket innebär att den har celler med cellkärna, precis som djur och växter har."
 • "När väl livet anpassat sig till den nya gasen uppstod en lång rad nya organismer – de första arterna med cellkärna, de första flercelliga organismerna, de första växterna."
 • "Man har tidigare lyckats bygga genetisk arvsmassan hos lägre organismer utan cellkärna, som bakterier, och förändra egenskaper hos virus."
 • "Och man måste nog ha en helt intakt arvsmassa för att den här tekniken med att flytta en cellkärna till en elefantäggcell ska fungera, säger Love Dalén, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, som var med och grävde fram de nedfrusna mammutarna i Ryssland."
 • "Precis som människan har jästen sitt genetiska material i en cellkärna med kromosomer."
 • "Han visade då att gensaxen fungerar i celler med cellkärna, till exempel mänskliga celler."
 • "Metoden tycks alltså fungera, och forskarna har applicerat den på alla organismer med cellkärna."

Vad betyder cellkärna inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
En cellkärna eller nukleon är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellk%C3%A4rna

Relaterat till cellkärna

biologi

anatomi

organisering

Diskussion om ordet cellkärna