cell

[sɛl]
cellen
celler
cellerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till cell

cell är del av

cell har undergrupp

Övrig relation till cell

cell har del

cell är en/ett

Hur uttalas ordet cell?

[sɛl]

Hur böjs ordet cell på svenska?

Obestämd singular: cell
Bestämd singular: cellen
Obestämd plural: celler
Bestämd plural: cellerna

Hur används ordet cell

 • "Självkloning, som består i att nukleinsyrasekvenser avlägsnas från en cell i en organism som kan, men inte behöver följas av återinföring av hela eller del av nukleinsyran (eller en syntetisk motsvarighet) med eller utan föregående enzymatiska eller mekaniska steg i celler av samma arter eller i celler av fylogenetiskt nära besläktade arter, som kan utväxla genetiskt material genom naturliga fysiologiska processer, där det är osannolikt att den mikroorganism som produceras framkallar sjukdomar på människor, djur eller växter. eur-lex.europa.eu"
 • "Exempel på batterier och ackumulatorer som är helt förslutna batterier och ackumulatorer som en genomsnittsperson kan bära i handen utan svårighet och som varken är bilbatterier eller bilackumulatorer eller industribatterier eller industriackumulatorer inbegriper batterier med en enda cell (till exempel AA- och AAA-batterier) ... eur-lex.europa.eu"

Ordet cell har 6 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom biologi
 • Inom arkitektur, polisväsende
 • Inom politik
 • Inom teknik
 • Inom arkitektur, religion
anatomi
biologi
arkitektur, polisväsende
politik
teknik
arkitektur, religion

Vad betyder cell inom anatomi ?

Enhet i en levande organism

Översättningar (inom anatomi)

Övrig relation till cell (inom anatomi)

cell har undergrupp (inom anatomi)

cell har del (inom anatomi)

cell är del av (inom anatomi)

Möjliga synonymer till cell (inom anatomi)

 • cell [ politik ]

Relaterat till cell (inom anatomi)

biologi

organisering

rum

Ordet cell inom biologi

Kammare i t.ex. en bikupa

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Övrig relation till cell (inom biologi)

cell har undergrupp (inom biologi)

Ordet cell inom arkitektur, polisväsende

Ett rum där en fånge hålls inlåst

Översättningar (inom arkitektur, polisväsende)

Synonymer till cell (inom arkitektur, polisväsende)

cell är del av (inom arkitektur, polisväsende)

cell har undergrupp (inom arkitektur, polisväsende)

Övrig relation till cell (inom arkitektur, polisväsende)

Möjliga synonymer till cell (inom arkitektur, polisväsende)

Relaterat till cell (inom arkitektur, polisväsende)

fängelse

arkitektur

Ordet cell inom politik

Enhet i revolutionär politisk organisation, oftast hemlig för andra medlemmar

Översättningar (inom politik)

cell är en/ett (inom politik)

Övrig relation till cell (inom politik)

cell har undergrupp (inom politik)

Möjliga synonymer till cell (inom politik)

 • cell [ anatomi ]

Relaterat till cell (inom politik)

klass

Ordet cell inom teknik

Ackumulator som ingår i batteri

Översättningar (inom teknik)

cell har undergrupp (inom teknik)

Övrig relation till cell (inom teknik)

Relaterat till cell (inom teknik)

medel

Ordet cell inom arkitektur, religion

Kammare eller litet rum.

Översättningar (inom arkitektur, religion)

cell har undergrupp (inom arkitektur, religion)

Övrig relation till cell (inom arkitektur, religion)

Relaterat till cell (inom arkitektur, religion)

arkitektur

rum

enstöring

Diskussion om ordet cell

cell

cells
Substantiv

Översättningar (inom arkitektur, religion)

Svenska

Synonymer till cell (inom arkitektur, religion)

cell har undergrupp (inom arkitektur, religion)

Hur används ordet cell

 • "the cells of a honeycomb"

Ordet cell har 7 betydelser

 • Inom telefoni
 • Inom biologi
 • Inom biologi
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom sport och fritid
 • Inom juridik
telefoni
biologi
biologi
teknik
generell
sport och fritid
juridik

Ordet cell inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Synonymer till cell (inom telefoni)

Möjliga synonymer till cell (inom telefoni)

Ordet cell inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska
 • cell  [ biologi ]

Möjliga synonymer till cell (inom biologi)

Ordet cell inom biologi

the basic structural and functional unit of all organisms; cells may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals

Översättningar (inom biologi)

Svenska
 • cell  [ biologi ]

Ordet cell inom teknik

a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till cell (inom teknik)

Möjliga synonymer till cell (inom teknik)

Ordet cell inom generell

a small unit serving as the nucleus of a larger political movement

Översättningar (inom generell)

Svenska
 • cell  [ biologi ]
 • kader  [ allmänt ]

Möjliga synonymer till cell (inom generell)

Ordet cell inom sport och fritid

small room in which a monk or nun lives

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

cell har undergrupp (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till cell (inom sport och fritid)

Ordet cell inom juridik

a room where a prisoner is kept

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till cell (inom juridik)

Möjliga synonymer till cell (inom juridik)

Diskussion om ordet cell