atrium

atriumet
atrium
atriumen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till atrium

Hur böjs ordet atrium på svenska?

Obestämd singular: atrium
Bestämd singular: atriumet
Obestämd plural: atrium
Bestämd plural: atriumen

Vad betyder atrium inom arkitektur ?

Fotograf: Wikipedia
centralt rum i romerskt bostadshus

Möjliga synonymer till atrium

Relaterat till atrium

kyrkobyggnad

arkitektur

arkitektur

Diskussion om ordet atrium

atrium

atriums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet atrium har 2 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom medicin
astronomi
medicin

Vad betyder atrium inom astronomi ?

The central area in a building; open to the sky

Översättningar (inom astronomi)

Möjliga synonymer till atrium (inom astronomi)

Ordet atrium inom medicin

Any chamber that is connected to other chambers or passageways (especially one of the two upper chambers of the heart)

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet atrium