ingång

ingången
ingångar
ingångarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ingång

Hur böjs ordet ingång på svenska?

Obestämd singular: ingång
Bestämd singular: ingången
Obestämd plural: ingångar
Bestämd plural: ingångarna

Ordet ingång har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom teknik
  • Inom ekonomi
arkitektur
teknik
ekonomi

Vad betyder ingång inom arkitektur ?

öppning, passage eller dylikt som leda in|leder in till något

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till ingång (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till ingång (inom arkitektur)

Relaterat till ingång (inom arkitektur)

arkitektur

Vanlig betydelse av ordet ingång inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till ingång (inom teknik)

Möjliga synonymer till ingång (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet ingång inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska
  • adit  [ gruvdrift ]

Möjliga synonymer till ingång (inom ekonomi)

Diskussion om ordet ingång