trappa

trappan
trappor
trapporna
Substantiv [n]

Synonymer till trappa

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet trappa på svenska?

Obestämd singular: trappa
Bestämd singular: trappan
Obestämd plural: trappor
Bestämd plural: trapporna

Hur används ordet trappa

 • "Det slutade med att han knuffade henne ner för en trappa."
 • "– Behöver man träna på att gå i en trappa, så är det ju bäst att träna i sin egna trappa, till exempel."
 • "– Behöver man träna på att gå i en trappa, så är det ju bäst att träna i sin egna trappa, till exempel."
 • "Hennes två söner var hos barnvakten en trappa upp och klarade sig oskadda efter att ha evakuerats ur det brandhärjade huset mitt i natten."
 • "Enligt det åtal som lämnades in i dag ska idrottspersonen ha sökt upp kvinnan i hennes bostad, släpat ner henne för en trappa och sedan slängt in henne i en bil."
 • "Men samtidigt som personalen hade trevligt en trappa upp sökte två personer igenom kontorsdelen på våningen under."
 • "Jag stod vid en liten trappa och trillade ner för den."
 • "67 år ingen ålder, men jag vill trappa ner lite och behöver inte ha 120 procent hela tiden, säger han."
 • "– Där är det som en trappa upp kan man säga."
 • "– När man fått upp luckan är det en trappa ner till en järndörr."
 • "Han gick uppför kajuttrappans steg"

Ordet trappa har 6 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom arkitektur
 • Inom sjöfart
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom byggnadskonst
vardagligt
generell
arkitektur
sjöfart
amerikansk engelska
byggnadskonst

Vad betyder trappa inom vardagligt ?

En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. http://sv.wikipedia.org/wiki/ Stair används huvudsakligen i plural: stairs

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till trappa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till trappa (inom vardagligt)

Relaterat till trappa (inom vardagligt)

sammanhang

uppgång

hakform

förbindelsemedel

sänkning

stöd

lyftning

arkitektur

höjning

byggnation

Vanlig betydelse av ordet trappa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till trappa (inom generell)

Ordet trappa inom arkitektur

En mindre trappkonstruktion ämnad att underlätta inträdet till ett hus

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till trappa (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till trappa (inom arkitektur)

Ordet trappa inom sjöfart

En trappkonstruktion som leder till ett fartygs kajuta

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till trappa (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till trappa (inom sjöfart)

Ordet trappa inom amerikansk engelska

En bred trappkonstruktion av sten utomhus.

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Ordet trappa inom byggnadskonst

Trappa avseende våningsplan.

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till trappa (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till trappa (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet trappa

trappa

trappan
trappor
trapporna
Substantiv [n]

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till trappa (inom byggnadskonst)

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet trappa på svenska?

Obestämd singular: trappa
Bestämd singular: trappan
Obestämd plural: trappor
Bestämd plural: trapporna

Hur används ordet trappa

 • "Det slutade med att han knuffade henne ner för en trappa."
 • "– Behöver man träna på att gå i en trappa, så är det ju bäst att träna i sin egna trappa, till exempel."
 • "– Behöver man träna på att gå i en trappa, så är det ju bäst att träna i sin egna trappa, till exempel."
 • "Hennes två söner var hos barnvakten en trappa upp och klarade sig oskadda efter att ha evakuerats ur det brandhärjade huset mitt i natten."
 • "Enligt det åtal som lämnades in i dag ska idrottspersonen ha sökt upp kvinnan i hennes bostad, släpat ner henne för en trappa och sedan slängt in henne i en bil."
 • "Men samtidigt som personalen hade trevligt en trappa upp sökte två personer igenom kontorsdelen på våningen under."
 • "Jag stod vid en liten trappa och trillade ner för den."
 • "67 år ingen ålder, men jag vill trappa ner lite och behöver inte ha 120 procent hela tiden, säger han."
 • "– Där är det som en trappa upp kan man säga."
 • "– När man fått upp luckan är det en trappa ner till en järndörr."

Ordet trappa har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom fåglar
 • Inom geologi, dialektalt
vardagligt
fåglar
geologi, dialektalt

Vad betyder trappa inom vardagligt ?

En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Trappa

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till trappa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till trappa (inom vardagligt)

Relaterat till trappa (inom vardagligt)

väg

Ordet trappa inom fåglar

Trappar (Otididae) är en familj i ordningen tran- och rallfåglar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Trappar

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Relaterat till trappa (inom fåglar)

djur

Ordet trappa inom geologi, dialektalt

I Västergötland kallas den diabas som finns på platåbergen lokalt för trapp. http://sv.wikipedia.org/wiki/Diabas

Översättningar (inom geologi, dialektalt)

Synonymer till trappa (inom geologi, dialektalt)

Relaterat till trappa (inom geologi, dialektalt)

hårdhet

Diskussion om ordet trappa