asfalt

asfalten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till asfalt

Hur används ordet asfalt

 • "Kommunen ska nu genomföra en inventering och se vilka vägar som behöver prioriteras och få ny asfalt."
 • "Arbetet med att lägga asfalt beräknas komma igång i början av sommaren."
 • "En anställd på ett företag i Ronneby klämde sitt ringfinger när ett lastbilsflak skulle tömmas på asfalt."
 • "Miljömässigt är det ju inte så bra, men det är på asfalt och det finns inga dagvattenbrunnar i närheten, säger Jonas Kullberg på Räddningstjänsten Östra Blekinge."
 • "Det är en svårstoppad växt med långa starka rötter som kan växa igenom husgrunder och asfalt."
 • "När mc:n kör på grus som ligger ovanpå asfalt så förloras fästet, säger Jesper Christensen."
 • "Ledningen fick grävas upp och på flera ställen var man tvungen att bryta upp asfalt för att försöka lokalisera läckaget."
 • "På den nya skolgården som ännu mest består av asfalt ska det växa upp buskar och träd runt lekytor för att skydda barn från strålning."
 • "Banan som tjejerna sprang växlar mellan asfalt, grus och gräs, är som tidigare år 5 km och bara för tjejer."
 • "På ett ställe kan det vara blankis, på ett annat vara moddigt och på ett tredje blöt asfalt, säger Jan-Olov Olsson på räddningstjänsten Älvdalen."

Vad betyder asfalt inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
jordbeck, ett kolvätehaltigt ämne

Möjliga synonymer till asfalt

Relaterat till asfalt

kåda

glatthet

hårdhet

Diskussion om ordet asfalt

 • - 2011-02-17

  kuk